Dňa 23.10.2018  sa uskutočnilo stretnutie ŽŠR venované predovšetkým téme diskutabilných článkov, ktoré boli vydané v časopise Grösslink pod názvami: Pozoruhodná voľba našich zástupcov; Prijatý štatút, Neriešené obedy; Dnes zo študentskej rady. Počas tohoto stretnutia členovia spolu s koordinátorom ŽŠR diskutovali a vyjadrovali svoje postoje k článkom. Väčšinovo sa zhodli, že články uverejnené v Grösslinku sú neobjektívne, píšu neoverené a nepravdivé informácie. Jeden z členov, teda šéfredaktor časopisu Grösslink, povedal o možnosti vyjadrenia sa k článkom. Preto ja, predseda ŽŠR, túto možnosť využívam a chcem vysvetliť informácie, ktoré tieto články obsahujú.

Ako odznelo na stretnutí študentskej rady, považujem tieto články a výroky za neobjektívne a v istom znení urážlivé. „Členovia žiackej školskej rady by mali konať jednotne, pravdepodobne podľa názorov jej predsedu.“ myslím si a je mi veľmi ľúto, že sa tak nedeje. Vznikajú články, ktoré rozdeľujú radu a jej členov na 2 rôzne strany. Každý jeden člen má právo vyjadriť svoj názor a postoj k prejednávanej veci rovnako.

S vyjadrením „Grösslink je a aj musí zostať platformou nezávislou od študentskej rady,“ plne súhlasím, ale myslím si, že toto vyjadrenie je zároveň aj priamym protirečením autora článku.  Nezávislosť nemôže byť zaručená pokiaľ jedným z členov ŽŠR bude zároveň aj šéfredaktor časopisu Grösslink.

Medzi najhoršie dôsledky rôznych režimov vo svete považujem cenzúru, a preto nechcem a ani nemôžem ovplyvňovať články, ktoré sú vydávané. Považujem za veľmi dôležité, aby boli články písané objektívne, neskreslene a publikovali overené a pravdivé informácie. Pluralita názorov tvorí demokraciu, a to v Grösslinku dodržané nebolo. Názor Daniela M. z tercie bol podľa mňa použitý neprofesionálne a výhradne na podporenie názoru týkajúceho sa cenzúry. Považujem za neprofesionálne použiť názory najmladšieho člena rady a zároveň reakciu ďalších členov rady. Tí sa ihneď vyjadrili, že by v tomto prípade išlo o cenzúru, ktorej my chceme zabrániť. Jeho slová boli zámerne použité na podporenie názoru autora článku.

Rád by som sa taktiež v krátkosti vyjadril k útočným a nepravdivým názorom autora na svoju osobu. Takéto vyjadrenie formou článku píšem prvý a aj poslednýkrát. Považujem využitie takéto média vo svoj prospech za nesprávne.

Začal by som citovaním vyjadrenia: „Nový predseda  sa celý minulý rok vyhýbal zodpovednostiam.“ Táto informácia je nepravdivá a neoverená. Minulý školský rok, počas ktorého som absolvoval pobyt v zahraničí a bol som taktiež aj členom ŽŠR. Moju funkciu v rade som plne zastával. Vždy, počas mojich prázdnin, keď som bol na Slovensku, som sa zúčastňoval na stretnutiach. Taktiež som sa spolu s ďalšími členmi podieľal na príprave nového designu merchu, avšak už nie na jeho distribúcii. Pokračujem citáciou: „V odpovedi na otázku nášho šéfredaktora, kedy sa tento problém vyrieši sa snažil vyhnúť zodpovednosti,“ sa tvrdo ohradzujem. Za problémy s nedostupnosťou je zodpovedná dodávateľská a tlačiarenská firma, avšak nikto z členov ŽŠR. Povinnostiam som sa taktiež nevyhýbal ani pri administrácii školských sociálnych sietí. Pri jednej mojej návšteve som taktiež podľa možností pomáhal pri organizácii noci filmov a literatúry pre 2. stupeň. Grösslink ma podľa ich slov vykresľuje ako nezodpovedného a nezaujatého. Prečo by potom niekomu ako ja bolo vôbec dovolené zastávať miesto v ŽŠR?

Na záver  poviem, že mi je ľúto, že vznikajú články, ktoré poškodzujú meno Žiackej školskej rady priamo z jej kruhov. Je na vás, čitateľoch, aký názor si urobíte a čo si budete myslieť.

Na článku sa spolupodieľali: Oskar Stratený, Zina Raková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *