Kontakt

Šéfredaktorka: Zuna Hochelová (Kvinta)

Redaktori: Michal Semko (Sekunda A), Anna Semková (Kvarta), Katarína Klejová (Kvarta), Pavlína Barbaričová (1.B), Juraj Ill (2.C), Lucia Farkašová (2.C), Martin Lapšanský (2.B)

Grafik, šéf IT oddelenia: Filip Ferjanc (2.C)

Zodpovední za PR časopisu: Zuna Hochelová, Filip Ferjanc

 

Informácie o ochrane osobných údajov.

Webová stránka Grosslink-u je pod priamou zodpovednosťou webu gamca.sk.

Názory redaktorov automaticky nereprezentujú názory školy.