Kontakt

Adresa:

Gymnázium

Grösslingová 18

811 09 Bratislava

E-mail: grosslink@gamca.sk

Sociálne siete: Facebook, Instagram


Redakcia

Šéfredaktorka: Zuna Hochelová (Sexta)

Redaktori: Michal Semko (Tercia A), Anna Semková (Kvinta), Katarína Klejová (Kvinta), Juraj Ill (3.C), Lucia Farkašová (3.C), Martin Lapšanský (3.B)

Ilustrácie: Lucia Lisá (Sexta), Helena Baranová (3.C)

Grafika, šéf IT oddelenia: Filip Ferjanc (3.C)

Správa sociálnych sietí: Zuna Hochelová, Filip Ferjanc


Informácie o ochrane osobných údajov.

Webová stránka Grösslink-u je pod priamou zodpovednosťou webu gamca.sk.

Názory redaktorov automaticky nereprezentujú názory školy.